Stolný tenis

Veková skupina: 7. – 9. ročník ZŠ

Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová

Ročný poplatok: 10€

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 1x týždenne – utorok 14:00 – 15:30