Tenis

Veková skupina: noví členovia: deti 6 – 7 rokov

Vedúci krúžku: Mgr. Juraj Francisty

Ročný poplatok:

Miesto konania: Športová hala Olymp

Frekvencia: 1x týždenne