Kultúrna a prezentačná aktivita – IKT – 22.11. 2011

Fotogaléria

Kultúrna a prezentačná aktivita 22.11. 2011 RMP realizovaná na ZŠ. Obrancov mieru 884 / 23, 962 12 Detva. V rámci aktivity vystúpili členovia detskej mentorskej skupiny. Dievčatá a chlapci prezentovali tanečné a hudobné vystúpenie rómskej kultúry. Prezentačná časť obsahovala informácie o histórii a kultúre Rómov…

Diskusie, programy s pozvanými hosťami, súťaže. Hlavným cieľom aktivity Mentorskej Iniciatívy je spojenie odborníkov rómskej kultúry so školskými skupinami, triedami alebo detskými skupinami rôznych komunít. Ďalším cieľom je , aby prostriedkami umenia sa utužili vedomosti detí o rómskej kultúre, a tým by sa deti stali uvedomelými a sebavedomejšími; tiež aby sa deti mohli stretávať a tráviť voľný čas s hrdými, vzdelanými a talentovanými rómskymi osobnosťami. Spolupráca so školou alebo vzdelávacou organizáciou má na starosti Bc. Milan Oláh OZ RAU, ktorý je zodpovedný za realizáciu tohto programu v Detve.