Prednesové súťaže

Dňa 27.10.2023 sa v Centre voľného času trend uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Poslanie  a cieľ súťaže: Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej

Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín Dňa 17.3.2023 sa konalo v Centre voľného času Trend okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 49 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ. Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl z okresu

Šaliansky Maťko 2023 Okresné kolo Dňa 27.1.2023 o 8.30 hod. sa v Centre voľného času Trend Detva konalo Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v

Šaliansky Maťko 2022 Okresné kolo Dňa 6.4.2022 o 8.30 hod. sa v Centre voľného času Trend Detva konalo Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Podujatia sa zúčastnili: ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, a ZŠ s MŠ Krivec Hriňová. Bohužiaľ toho roku

Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín Dňa 23.3.2022 sa konalo v Centre voľného času Trend okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 45 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ. Do súťaže sa zapojilo 11 základných škôl z okresu

Vyhodnotenie OK Štúrov Zvolen Dňa 6.10.2021 sa konalo v CVČ Trend okresné kolo prednesu rétoriky Štúrov Zvolen. Do súťaže sa zapojili štyri základné školy z detvianskeho okresu: ZŠ J. J. Thurzu Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Krivec Hriňová a ZŠ s MŠ Školská, Hriňová. Súťažilo spolu 12 žiakov v

VYHODNOTENIE Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín Dňa 19.5.2021 sa konalo v Centre voľného času Trend okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 23 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ. Do súťaže sa zapojilo 7 základných škôl z

ŠALIANSKY MAŤKO 2020 Dňa 27. januára sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Bol to už 27. ročník tejto súťaže, kde si žiaci základných škôl porovnávajú svoje schopnosti v prednese v troch kategóriách. -1. kategória (2. – 3. ročník), 2. kategória

Timravina studnička Dňa 25. októbra 2019 sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve za organizácie Centra voľného času Trend uskutočnil XXIII. ročník súťaže v umeleckom prednese prózy – Timravina studnička. Toto podujatie usporadúvané každoročne na jeseň na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy je jedinou súťažou na

Okresné kolo Štúrov Zvolen 2019 (Rétorika) Dňa 16.4.2019 sa konalo v KC Andreja Sládkoviča okresné kolo prednesu rétoriky Štúrov Zvolen. Do súťaže sa zapojilo päť základných škôl z detvianskeho okresu: ZŠ J. J. Thurzu Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Krivec Hriňová, ZŠ s MŠ Školská, Hriňová a ZŠ Kukučínova