kontakt

Centrum voľného času trend

Obrancov mieru 7

Detva 962 12

IČO: 37831330

DIČ: 2021673258

kontaktujte nás na:

Pevná linka: 045/54 55 529

E-mail: cvctrend.detva@gmail.com

Riaditeľka CVČ Trend: Mgr. Yveta Unterfrancová

mobil: 0903 645 659

E-mail: riaditelka.cvctrend@gmail.com