Olympiády

Dňa 15.11.2023 sa v Centre voľného času Trend konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhalsovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať

Pytagoriáda 2023 V dňoch 20. a 21. marca 2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre školský rok 2022/2023. V matematických úlohách si zmeralo sily v šiestich kategóriách od tretiakov po ôsmakov ZŠ spolu 160 žiakov z desiatich základných škôl v okrese Detva. Pytagoriády sa zúčastnili

Dňa 25. januára 2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo 72. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z5 (piaty ročník ZŠ) a Z9 (deviaty ročník ZŠ). Toho roku sa olympiády zúčastnilo šesť škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Obrancov mieru, ZŠ

Dňa 19.1.2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo 33. ročníka Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A, 1B, 2B, 2C2 a 2D. Toho roku sa olympiády zúčastnilo desať základných a dve stredné školy z detvianskeho okresu: ZŠ A. Vagača Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kukučínova Detva,

Dňa 26. Januára 2022 sa dištančnou formou (na školách) uskutočnilo okresné kolo 71. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z5 (piaty ročník ZŠ) a Z9 (deviaty ročník ZŠ). Toho roku sa olympiády zúčastnilo šesť škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Obrancov mieru, Detva, ZŠ

Dňa 19.1.2022 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo 32. ročníka Olympiády z nemeckého jazyka v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2D. Toho roku sa olympiády zúčastnili dve základné a dve stredné školy z detvianskeho okresu: ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, Gymnázium Detva a Spojená škola Detva (SOŠ

Dňa 13.1.2022 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo 32. ročníka Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B, 2C a 2D. Toho roku sa olympiády zúčastnilo osem základných a dve stredné školy z detvianskeho okresu: ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ

Dňa 12.11.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo 14. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (8.-9. ročník ZŠ). Toho roku sa olympiády zúčastnilo šesť škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova,Detva, ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ M. Kolibiara

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020 Dňa 15. a 16. januára 2020 sa v priestoroch ZŠ Obrancov mieru konalo okresné kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v priestoroch Dome kultúry A. Sládkovíča sa konalo okresné kolo 30. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Olympiády v anglickom jazyku sa tohto

Dňa 27.11.2018, sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (8.-9. ročník ZŠ). Toho roku sa olympiády zúčastnilo sedem škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova,Detva; ZŠ s MŠ J. Drdoša, Vígľaš; ZŠ