Category: Výsledky olympiád a súťaží

Dňa 15.11.2023 sa v Centre voľného času Trend konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhalsovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať

Dňa 27.10.2023 sa v Centre voľného času trend uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Poslanie  a cieľ súťaže: Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej

Dňa 29.3.2023 sa v Centre voľného času Trend konalo okresné kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Súťaž je určená pre všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov ako všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje a využitie kozmonautických prostriedkoch v astronómii. Do súťaže sa

Pytagoriáda 2023 V dňoch 20. a 21. marca 2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre školský rok 2022/2023. V matematických úlohách si zmeralo sily v šiestich kategóriách od tretiakov po ôsmakov ZŠ spolu 160 žiakov z desiatich základných škôl v okrese Detva. Pytagoriády sa zúčastnili

Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín Dňa 17.3.2023 sa konalo v Centre voľného času Trend okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 49 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ. Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl z okresu

Šaliansky Maťko 2023 Okresné kolo Dňa 27.1.2023 o 8.30 hod. sa v Centre voľného času Trend Detva konalo Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v

Dňa 25. januára 2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo 72. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z5 (piaty ročník ZŠ) a Z9 (deviaty ročník ZŠ). Toho roku sa olympiády zúčastnilo šesť škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Obrancov mieru, ZŠ

Dňa 19.1.2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo 33. ročníka Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A, 1B, 2B, 2C2 a 2D. Toho roku sa olympiády zúčastnilo desať základných a dve stredné školy z detvianskeho okresu: ZŠ A. Vagača Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kukučínova Detva,

Prinášame vám vyhodnotenie zimnej výtvarnej súťaže „Vianočné kúzlo“, ktorú CVČ Trend vyhlásilo na začiatku decembra. Podmienky súťaže zneli: – súťaž bola určená deťom materských a základných škôl – vyjadrenie atmosféry a čara Vianočného kúzla (pečenie perníkov, rodinné sviatočné tradície, zvyky, pohoda a láska, darčeky či zvieratká v zasneženej krajine) –