Dokumenty

RÚŠS Zmluva č. RÚŠS-BB-94/23 Zmluva č. RÚŠS-BB-41/23 Zmluva č. RÚŠS-BB- 06/23 Zmluva č. RÚŠS-BB- 17/23

Súhlas s podnájmom Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dohoda č. 21/33/012/88 Dohoda č. 21/33/054/68 Dohoda č. 20/33/012/102 Dohoda č. 20/33/010/91

Členovia Za rodičov: Jaroslava Kemlágová Mgr. Slavomír Ciglan Za pedagogických zamestnancov: Ľubica Paprčková – predseda rady školy Mgr. Zdenka Melicherová Za nepedagogických zamestnancov: Lucia Freiboldová Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Gabriela Melichová Jozef Výbošťok Mgr. Jana Kuzárová – podpredseda rady školy Štatút rady školy

Krúžková činnosť 2019/2020 Krúžková činnosť 2018/2019 Krúžková činnosť 2017/2018 Krúžková činnosť 2015/2016

Plán výchovno – vzdelávacej činnosti školský rok 2021/2022 Plán výchovno – vzdelávacej činnosti školský rok 2019/2020 Plán výchovno – vzdelávacej činnosti školský rok 2018/2019 Plán výchovno – vzdelávacej činnosti školský rok 2017/2018 Plán výchovno – vzdelávacej činnosti školský rok 2015/2016

Rok 2020 Prijaté faktúry za rok 2020 Rok 2019 Prijaté faktúry za rok 2019 Rok 2018 Prijaté faktúry prvý polrok Rok 2017 Prijaté faktúry 2017 Rok 2016 Prijaté faktúry 1. časť Prijaté faktúry 2. časť Rok 2015 Prijaté faktúry 1. polrok 2015 Prijaté faktúry 2. polrok 2015 Vydané faktúry 2015

Športový kalendár 2021/2022 Športový kalendár 2020/2021 Športový kalendár 2019/2020 Športový kalendár 2018/2019 Športový kalendár 2017/2018 Športový kalendár 2016/2017 Športový kalendár 2014/2015