Krúžková činnosť

Tanečné štýly: Hip-Hop, Contemporary, Moderné tance Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Veronika Fujašová, Dis. art. Polročný poplatok: 25€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne, pondelok 14:00 do 15:30 a piatok od 15:30 – 16:45

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ Vedúci krúžku: Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: Dom kultúry A. Sládkoviča Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: Masarykov dvor Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x týždenne