Pravidelné krúžky

Tanečné štýly: Hip-Hop, Contemporary, Moderné tance Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Veronika Fujašová, Dis. art. Polročný poplatok: 25€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne, pondelok 14:00 do 15:30 a piatok od 15:30 – 16:45

Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x týždenne

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ (pokročilí) Vedúci krúžku: Mgr. Dana Rusinová Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne

Veková skupina: 1. stupeň ZŠ (pokročilí) Vedúci krúžku: Mgr. Dana Rusinová Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne

Veková skupina: ZŠ (začiatočníci) Vedúci krúžku: Mgr. Iveta Paučová Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne

Veková skupina: MŠ Vedúci krúžku: Mgr. Michaela Matušková Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Jana Lalíková Ročný poplatok: Miesto konania: MKS Chudobienec Frekvencia: 2x týždenne

Veková skupina: 1. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Jana Lalíková Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne

Veková skupina: 1. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Jaroslav Uhrín, Dis. art Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne

Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Ing. Renáta Lašáková Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend, Letný štadión Frekvencia: 1x týždenne – streda 15:00 – 17:00