Letné tábory Trenďáčik I a II 2024

Leto s CVČ Trend Centrum voľného času Trend si pre deti aj tento rok pripravilo letný tábor Trenďáčik a to v dvoch termínoch: Letné tábory sú organizované dennou formou a sú určené pre deti vo veku od 5 do 11 rokov. Program zahŕňa Lanový park Stožok, Masarykov dvor, X Aréna

Dňa 15.11.2023 sa v Centre voľného času Trend konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhalsovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať

Dňa 27.10.2023 sa v Centre voľného času trend uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Poslanie  a cieľ súťaže: Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej

Tanečné štýly: Hip-Hop, Contemporary, Moderné tance Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Veronika Fujašová, Dis. art. Polročný poplatok: 25€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 2x týždenne, pondelok 14:00 do 15:30 a piatok od 15:30 – 16:45

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ Vedúci krúžku: Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: Dom kultúry A. Sládkoviča Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: Masarykov dvor Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)