Ostatné súťaže

Dňa 29.3.2023 sa v Centre voľného času Trend konalo okresné kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Súťaž je určená pre všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov ako všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje a využitie kozmonautických prostriedkoch v astronómii. Do súťaže sa

Prinášame vám vyhodnotenie zimnej výtvarnej súťaže „Vianočné kúzlo“, ktorú CVČ Trend vyhlásilo na začiatku decembra. Podmienky súťaže zneli: – súťaž bola určená deťom materských a základných škôl – vyjadrenie atmosféry a čara Vianočného kúzla (pečenie perníkov, rodinné sviatočné tradície, zvyky, pohoda a láska, darčeky či zvieratká v zasneženej krajine) –