Faktúry

Faktúry v roku 2013:

Vydané faktúry

Prijaté faktúry

Faktúra Orange 8.4.2013

Faktúra Orange 8.5.2013

Faktúra Orange 8.6.2013

Faktúra Orange 8.7.2013

Faktúry v roku 2012:


Vydané faktúry

Prijaté faktúry

Faktúry v roku 2011:

13. 12. 11 – Faktúra Bytes
07. 12. 11 – Faktúra + dodací list X2 Sport
Faktúra č. 2011/001
Faktúra č. 2011/002
Faktúra č. 2011/003
Faktúra č. 2011/004
Faktúra č. 2011/005
Faktúra č. 2011/006
Faktúra č. 2011/007
Faktúra č. 2011/008
Faktúra č. 2011/009

Faktúry v roku 2011:
Faktúra č. 11/001 – DOXX – Stravné lístky
Faktúra č. 11/002 – Bytes s.r.o. Bottova 1, 962 12 Detva
Faktúra č. 11/003 – T – Com
Faktúra č. 11/004 SOZA
Faktúra č. 11/005 – Orange
Faktúra č. 11/006 – Bytes s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva
Faktúra č. 11/007 – Doxx
Faktúra č. 11/008 – INOCOM
Faktúra č. 11/009 – Net Space
Faktúra č. 11/010 – Kooperatíva
Faktúra č. 11/011 – Doxx
Faktúra č. 11/012 – JOMA SEPO s.r.o.
Faktúra č. 11/013 – Poradca s.r.o
Faktúra č. 11/014 – Bytes s.r.o.
Faktúra č. 11/015 – Bytes s.r.o.
Faktúra č. 11/016 – T Com
Faktúra č. 11/017 – Orange
Faktúra č. 11/018 – Veolia
Faktúra č. 11/019 – MŠ Obrancov mieru Detva
Faktúra č. 11/020 – Asociácia CVC
Faktúra č. 11/021 – Slovakia Energy
Faktúra č. 11/022 – Slovakia Energy
Faktúra č. 11/023 – DOXX
Faktúra č. 11/024 – Bytes s.r.o.
Faktúra č. 11/025 – Bytes s.r.o.
Faktúra č. 11/026 – Bytes s.r.o.
Faktúra č. 11/027 – VEOLIA
Faktúra č. 11/028 – T – Com
Faktúra č. 11/029 – Orange
Faktúra č. 11/030 – KOMUNÁLNA poisťovňa
Faktúra č. 11/031 – IVES
Fakttúra č.11/032 – SOZA
Faktúra č. 11/033 – Komunálny odpad
Faktúra č. 11/034 – Mestský volejbalový klub
Faktúra č. 11/035 – DOXX- Stravné lístky
Faktúra č. 11/036 – Bytes s. r. o.
Faktúra č. 11/037 – SOZA
Faktúra č. 11/038 – T – Com
Faktúra č. 11/039 – Bytes s. r. o.
Faktúra č. 11/040 – Orange
Faktúra č. 11/041 – MRP – COMPANY