POLROČNÁ PRÁZDNINOVÁ DISKOTÉKA pre ZŠ – 02. 02. 2012

Centrum voľného času pripravilo 2.2.2012 pre deti Základných škôl Polročnú prázdninovú diskotéku. Celkom slušný počet detí prišlo v čase od štvrtej do siedmej vyskúšať svoje pohybové danosti a zatancovať si ….čo nás samozrejme teší.