Fašiangy s Ratolesťou – 18. 02. 12

Fotogaléria

Fašiangy sú v súčasnosti obdobím plesov a zábav, no v minulosti plnili iný charakter. Toto obdobie bolo obdobím bursovania po domoch s prianím dobrej úrody…. ale taktiež obdobím zábav. Dňa 18.2.2012 pripravil Detský folklórny súbor Ratolesť spolu s rodičmi podujatie pod názvom „ Fašiangy s Ratolesťou “. Súčasťou tohto podujatia bol sprievod masiek ( detí ) po domoch ( rodinách ) detí, ktoré navštevujú ľudové tanečné krúžky CVČ Trend. Deti sa v sprievode predstavili krátkym programom, ktorým zároveň pozývali divákov na večerný kultúrny program. V tomto programe sa predstavili krúžky – Tancujúce drobce, Ratoliestky, Prípravka DFS Ratolesť a deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť.

Po programe sa detičky aj rodičia zabavili pri súťažiach, ktoré boli pre nich pripravené a taktiež na tanečnej zábave, kde im pod nôžky hrala Detská ľudová hudba Detvanček.

Tradičným zvykom ukončenia fašiangov je pochovávanie basy, kedy sa lúčime s veselým obdobím zábav a plesov, čo vychádza z nasledujúceho obdobia pôstu, kedy sú zábavy pri muzike zakázané. Takéto symbolické pochovávanie basy sme si pripravili aj my. Deti už spomínaných krúžkov sa zoradili do „ smútočného sprievodu “ a s veľkým nárekom odprevadili basu na 40 dňový odpočinok.

Sprievodným podujatím tohto fašiangového dňa bola zabíjačka, ktorú pripravili rodičia DFS Ratolesť, za čo im veľmi pekne ďakujeme.