Chemická olympiáda

VYHODNOTENIE

Obvodné kolo Chemickej olympiády

Vybavuje : Mgr. Dana Rusinová Dátum : 26.3.2012

Dňa 22.3.2012 sa konalo obvodné kolo Chemickej olympiády. Obvodného kola zúčastnili 4 základné školy detvianskeho okresu – ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Školska Hriňová, ZŠ J.J.Thurzu Detva, ZŠ Kukučínova Detva.

Por.č.

Meno a priezvisko

Škola

Teoretiská časť

Praktická časť

Spolu

1.

Patrícia Hladká

ZŠ Kriváň

57

39,5

96,5

2.

Lucia Marcineková

ZŠ s MŠ Školska, Hriňová

53

32,5

85,5

3.

Jana Uhrinová

ZŠ Kriváň

52

33,5

85,5

4.

Ján Čáni

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

48

33,5

81,5

5.

Slávka Nociarová

ZŠ s MŠ Školska, Hriňová

44

36

80

6.

Jana Stehlíková

ZŠ Kukučínova, Detva

40

34,5

74,5

7.

Lukáš Kováč

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

41

32

73

8.

Michaela Kubišová

ZŠ Kriváň

40

32,5

72,5

9.

Maroš Vereš

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

32

34

66

10.

Petra Buzáková

ZŠ Kukučínova, Detva

38

27,5

65,5

11.

Dávid Daniel

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

34

31,5

65,5

12.

Petra Soósová

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

30

32

62

13.

Tomáš Budáč

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

28

29,5

57,5

Fotogaléria