Krúžok karate

Dňa 25.3.2012 sa členka nášho krúžku Karate Mirka Výbohová zúčastnila so svojím 
trénerom Milanom Olšiakom súťaže v Srbsku. Mirka súťažila v kategórii junioriek
váhy 60 kg a v srbskej Subotici si vybojovala striebornú a zlatú medailu. Súťaž sa
uskutočnila za širokej medzinárodnej účasti 12 štátov, o to väčšie poďakovanie patrí
Mirke aj jej trénerovi.