OSLAVA DŇA ZEME V CENTRE VOĽNÉHO ČASU – TREND , DETVA

Všetci sa s radosťou zapájali do športovej úlohy Tarzan, kde museli deti prerúčkovať po lane. V ďalšej aktivite si deti vyskúšali svoje výtvarné schopnosti, kde maľovali na cestu, ktorú nám uzatvorila Mestská polícia a v tvorivej dielni svojimi výtvormi dotvárali zemeguľu.

Zábavnými aktivitami bolo aj zhadzovanie plastových fliaš a hádzanie loptičiek do plastových krabíc.

Pre bystré hlavičky boli pripravené ekologické úlohy ako triedenie eko – obrázkov, riešenie ekologických hlavolamov a tvorba peňaženky z tetrapackov.

Môžeme len skonštatovať, že oslava našej planéty dopadla nad očakávanie dobre, už chýbala len narodeninová torta…upečieme na budúci rok.