OLYMPIJSKÝ OHEŇ PRECHÁDZAL AJ CEZ NAŠE MESTO

V rámci očakávanej LETNEJ OLYMPIÁDY V LONDÝNE, zorganizoval Olympijský klub Banská Bystrica pochod olympijského ohňa v našom regióne. Do projektu „ Posolstvo k Hrám XXX. Olympiády Londýn 2012 „ sa zapojilo aj naše mesto, školy a školské zariadenia. 20.4.2012 prevzal olympijský klub pochodeň s ohňom na horskom prechode Šturec, k nám zavítali organizátori tohto podujatia 23.4.2012 o 8,30 a hneď v úvode ich privítali žiaci a pedagógovia ZŠ na ul. Kukučínova, ktorí boli všetci odetí v modrom, nakoľko symbolizovali jeden z piatich olympijských kruhov – Európu. Deti z tejto školy prebrali olympijský oheň na svojom futbalovom ihrisku z rúk Ing. Martina Vrábeľa – predsedu olympijského klubu.

Spoločne za doprovodu Mestskej polície a Obvodného oddelenia policajného zboru sa vydali s olympijskou pochodňou a modrým olympijským kruhom k ZŠ na ul. Obrancov mieru, kde ich už čakali žiaci tejto školy odetí celí v čiernom, symbolizujúc tak ďalší kruh – Afriku. Beh s pochodňou pokračoval k ďalším pripraveným deťom prevziať štafetu, a pridať sa do pelotónu so svojou farbou kruhu, ktorá tentokrát symbolizovala Ameriku, bola červená a jej nositeľmi boli žiaci ZŠ J.J.Thurzu. Na ďalšom stanovišti už nedočkavo čakali v žltej farbe Ázie deti zo ZŠ A.Vagača, ktorí svoju pochodeň odovzdávali študentom Spojenej strednej školy, ich farbou bola farba Austrálie – zelená. Celý pelotón spoločne odovzdal na poslednom stanovišti olympijský oheň študentom Gymnázia, ktoré celé podujatie organizačne pripravilo v spolupráci s Centrom voľného času a Mestom Detva. Mnohí účastníci behu s olympijskou pochodňou, museli načrieť až na dno svojich fyzických síl, nakoniec sa však všetci v plnom zdraví zoradili na nádvorí Gymnázia, kde symbolicky poukladali všetky olympijské kruhy a priviazali stuhy na pochodeň, ktoré boli odkazom pre našich reprezentantov. Po úvodnom ceremoniály v ktorom zaznela slovenská hymna a zúčastneným sa prihovoril riaditeľ Gymnázia Mgr. Pavel Lalík, nasledoval program, ktorý pripravila táto škola so svojimi študentmi. Jeho súčasťou bo kvíz k olympionizmu, a beseda s Petrom Korčokom – bežcom bývalým reprezentantom a súčasnou reprezentantkou v športovej gymnastike Majkou Homolovou, ktorá nás bude v Londýne reprezentovať.

Olympijská pochodeň pokračovala do ďalších miest, aby tak šírila myšlienku priateľstva a súdržnosti ďalej. V našom meste sa nám to podarilo…