Slávik Slovenska 2012

Slávik Slovenska 2012

Dňa 11.5.2012 sa konalo v Obradnej sieni Mestského úradu v Detve, Obvodné kolo celoslovenskej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne pod názvom : Slávik Slovenska 2012.
Do súťaže sa zapojilo 20 speváčikov z 8 základných škôl detvianskeho okresu, ktorí školu reprezentovali v troch kategóriách.
Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení :

PhDr. Anna Ostrihoňová – etnografka, riaditeľka Programovej rady Folklórnych
slávností pod Poľanou v Detve
JUDr. Katarína Červenková – speváčka FS Podpoľanec
Roman Malatinec – vedúci FS Podpoľanec, spevák a inštrumentalista

Na klavíri deti doprevádzal : Ing. Ľubomír Václav

Víťazi :

1. kategória :

1. Alena Fulajtárová – ZŠ Vígľaš
2. Alžbeta Očenášová – ZŠ Obrancov mieru, Detva
3. Ria Uramová – ZŠ A. Vagača, Detva

2. kategória :

1. Kristína Sujová – ZŠ Obrancov mieru, Detva
2. Marianna Pekárová – ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta
3. Ľuboš Vidiečan – ZŠ Kukučínova, Detva

3. kategória :

1. Mária Fulajtárová – ZŠ Vígľaš
2. Viktória Purdeková – ZŠ Obrancov mieru, Detva
3. Jana Ondrášiková – ZŠ Kriváň

Fotogaléria