Mestské denné tábory v CVČ 2012

Aj tento rok Centrum voľného času TREND v Detve zorganizovalo dva, dúfame že úspešné, letné tábory. Zažili sme množstvo zábavy, niečo sme sa aj naučil, veľa sme aj vytvorili, no najmä sme sa veľa zahrali. Naše animátorky vytvorili pestrý program činností a hier, ktorým sme deťom vyplnili voľný čas.

V dňoch 9.7.2012 – 13.7.2012 sa uskutočnil tábor s príznačným názvom „MINI ZOO“. zúčastnilo sa ho spolu 19 detí, na ktoré čakala návšteva ranča v Detve. Veľmi zaujímavý bol príchod košikára, s ktorým sme si uplietli pekné košíky. Okrem hier si deti vytvorili vlastnú zoologickú záhradu a zúčastnili sa veľkej záverečnej súťaže „Veľký deň v ZOO“, v ktorej si každý z účastníkov tábora odniesol zaujímavú cenu.

Druhý mestský tábor „Netradičná olympiáda“ sa uskutočnil v dňoch 30.7.2012 – 3.8.2012. Tábora sa zúčastnilo spolu až 25 detí. Najväčším lákadlom pre deti bola návšteva kúpaliska, ktorú sme tentoraz pre dobré počasie aj uskutočnili. Deti zažili súťaže, nielen športové, ale aj tanečné, výtvarné, či vedomostné. Záverečná „Olympiáda“ preverila nielen zručnosť, rýchlosť a skupinovú spoluprácu, ale aj vedomosti detí o olympiáde , šikovnosť a silu.

Veríme, že metské tábory v našom CVČ skončili úspešne. Snažili sme sa zo všetkých síl vytvoriť deťom prostredie, kde sa môžu nielen hrať, ale aj súťažiť, tvoriť, oddychovať a takto efektívne tráviť voľný čas.

Tešíme sa na vás aj o rok.

Mgr. Juliana Pohorelcová a Mgr. Michaela Matušková

Fotogaléria