Trendmánia

TRENDMÁNIA

Trendmánia bol názov podujatia, ktoré v rámci otvorenia krúžkovej činnosti pripravilo Centrum voľného času – Trend, Detva. Každoročne naše zariadenie otvára svoje „ dvere „ pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí si môžu vybrať naozaj z pestrej ponuky záujmovej činnosti. Všetky bližšie informácie o pripravovanej ponuke na tento školský rok sa mali možnosť dozvedieť spolu so svojimi rodičmi práve v deň otvorenia 13.9. Na tento deň sme pripravili bohatý program, no počasie sa rozhodlo inak…a my sme museli od niektorých plánovaných aktivít upustiť. Celá naša Trendmánia sa napokon odohrala v priestoroch nášho Centra. Okrem súťaží, tvorivej dielne, maľovania na tvár si všetci mohli pozrieť krásne rozprávkové divadelné predstavenie Mechúrik a Koščúrik, ktorým neprekážalo ani upršané počasie.

Na záver dodávam, že naša Trendmánia by sa nemohla uskutočniť bez finančnej podpory Mesta Detva, za čo im touto cestou v mene všetkých detičiek ĎAKUJEME.

Miroslava Lenďáková