Úspech DFS Ratolesť a DĽH Detvanček

Dňa 7.5.2013 sa konala v Kokave krajská súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov. Súťaže sa na základe postupu z „regiónu“ zúčastnil aj Detský folklórny súbor Ratolesť spolu s ľudovou hudbou Detvanček, ktorý pracujú pri Centre voľného času Trend, Detva.

So svojou novou choreografiou „ Túto nám nedali „ sa spomedzi 11 zúčastnených choreografií umiestnili v striebornom pásme, za čom im patrí naše poďakovanie a gratulácia.
V poďakovaní však netreba opomenúť vedúcich Mgr. Danku Rusinovú, a Romana Berkyho, ktorí deti s trpezlivosťou a láskou na súťaž pripravovali.

Miroslava Lenďáková