Timravina studnička 2014

18. ročník Timravinej studničky

Dňa 23.10.2014 (o 9.00 hod.) sa v CVČ – Trend, Detva konalo Obvodné kolo – Timravina studnička. Jedná sa už o 18. ročník súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy. Podujatia sa zúčastnili: ZŠ Vígľaš, ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Krivec Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Školská, Hriňová, ZŠ A. Vagača, Detva a ZŠ Detvianska Huta. Súťaže sa zúčastnilo 24 študentov, ktorí boli rozdelení do 3 kategórii, podľa veku.


VÍŤAZI:

I. kategória: 2.-4. ročník ZŠ

1. Matej Marcinek ZŠ Kriváň

2. Kristína Jančíková ZŠ J.J. Thurzu, Detva

3. Michaela Sofia Matejová ZŠ Školská, Hriňová


II. kategória: 5.-6. ročník ZŠ

1. Kristína Hanesová ZŠ Školská, Hriňová

2. Natália Mičudová ZŠ Kriváň

3. Viktória Výbohová ZŠ Kriváň


III. kategória: 7.-9. ročník ZŠ

1. Radka Vreštiaková ZŠ Školská, Hriňová

2. Dorota Bečárová ZŠ Krivec, Hriňová

3. Daniela Konôpková ZŠ Krivec, Hriňová