Olympiáda zo SJaL 2014

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V KC A. Sládkoviča sa dňa 10.12.2014 konalo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (pre 8-9 ročníky), ktoré organizovalo CVČ Trend, Detva. Tento rok sa konal už 7. ročník súťaže, pričom sme zaznamenali zvýšený záujem zo strany škôl. Zúčastnilo sa 9 škôl z nášho regiónu.

Súťaž sa skladala z dvoch samostatných celkov (písomná a ústna časť). V písomnej časti pre súťažiacich bol pripravený test, ktorý bol zameraný na prácu textom a skladal sa z 25 otázok. Ďalej v písomnej časti mali súťažiaci za úlohu napísať krátku správu o výlete do Viedne s témou: Nechajte sa unášať čarom adventu.

Po krátkej prestávke sa súťažiaci postupne dozvedeli tému ústnej časti: Ako sa do hory volá tak sa z hory ozýva, na ktorú mali vymyslieť krátky príbeh.

Žiaci boli veľmi šikovní a rozdiel medzi jednotlivými miestami bol tesný. Najúspešnejšou riešiteľkou bola Kristína Harbutová, ktorá obsadila 1. miesto. Iba o 1 bod menej získala Slavomíra Hroncová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Na 3. mieste sa umiestnila Laura Ludvighová. V priloženej tabuľke je poradie súťažiacich podľa bodového zisku.


zľava: víťazka Kristína Harbutová, 3. miesto Laura Ludvighová a 
2. miesto Slavomíra Hroncová


Meno súťažiaceho

Názov školy

Body

1.

Kristína Harbutová

ZŠ Slatinské Lazy

49

2.

Slavomíra Hroncová

ZŠ s MŠ A. Vagača

48

3.

Laura Ludvighová

ZŠ Kukučínova

46

4.

Kristína Krnáčová

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

42

4.

Bianka Ľuptáková

ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš

42

5.

Erika Žitniaková

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

41

6.

Janka Tran Minhová

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

34

7.

Dominik Sarvaš

ZŠ Kriváň

29

7.

Viktória Jablonská

ZŠ Obrancov mieru, Detva

29