Olympiáda z NJ a AJ 2015

Olympiáda z nemeckého jazyka

V priestoroch KC A. Sládkoviča sa 13.1.2015 konal 25. ročník olympiády z nemeckého jazyka – okresné kolo. Minulý rok sa do súťaže prihlásili ZŠ Kriváň, ZŠ A. Vagača, Detva a ZŠ Kukučínova, Detva. Tento rok medzi sebou súperili iba ZŠ A. Vagača a ZŠ Kukučínova, Detva. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórii v 1A – 5,6 a 7 ročník a kategória 1B – 8 a 9 ročník.

Poradie kategórie 1A:


1. miesto – Jozef Vilhan

2. miesto – Petra Golianová

Poradie kategória 1B:


1. miesto – Adriana Fekiačová

2. miesto – Slávka Hroncová

Na krajské kolo postupujú iba víťazi kategórii, ktoré sa bude konať 11.2.2015 v CVC Junior Banská Bystrica.

zľava: Jozef Vilhan (1.m.), Petra Golianová (2.m.), Slávka Hroncová (2.m.)

Adriána Fekiačová (1.m.)

Olympiáda z anglického jazyka

Po Olympiáde z NJ sa konala 14.1.2015 Olympiáda z anglického jazyka v priestoroch CVC Trend, Detva – okresné kolo. Oproti nemeckému jazyku sa do súťaže prihlásilo 9 škôl z detvianskeho okresu a súťažilo 30 žiakov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 1A – žiaci 5,6 a 7 ročníka a 1B – žiaci 8 a 9 ročníka. Krajské kolo sa bude konať 10.2.2015, z každej kategórie postupuje iba víťaz kategórie.

Poradie kategórie 1A:


1. miesto – Paolo Ruggeri

2. miesto – Martin Doskočil

3. miesto – Martin Nôta

Poradie kategórie 1B:


1. miesto – Dávid Poduška

2. miesto – Adriana Fekiačová

3. miesto – Slávka Hroncová

zľava: Martin Nôta (3.m.), Martin Doskočil (2.m.), Paolo Ruggeri (1.m.), Adriana Fekiačová (2.m.)

Dávid Poduška (1.m.) a Slávka Hroncová (3.m.)