Hviezdoslavov Kubín 2015

61. ročník Hviezdoslavov Kubín

Dňa 25.3.2015 sa konalo v KC A. Sládkoviča obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 55 súťažiacich od prvého po deviaty ročník základných škôl.

Do súťaže sa zapojilo 11 základných škôl z okresu Detva.

Víťazi postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 21.4.2015 o 9.00 v CVČ Domino vo Zvolene.

VÍŤAZI:

I. kategória: 1. – 3. ročník ZŠ – počet súťažiacich 13+9

POÉZIA : 1. Adela Bečárová ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

2. Barbora Malatincová ZŠ Kriváň

3. Matúš Kučera ZŠ Kukučínova, Detva

zľava: A.Bečárová, B. Malatincová a M. Kučera


PRÓZA : 1. Viktória Palovičová ZŠ Kriváň

2. Michaela Sofia Matejová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. Zuzana Harbutová ZŠ Slatinské Lazy

zľava: V. Palovičová, Z. Harburová a M.S. Matejová


II. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ – počet súťažiacich 9+8

POÉZIA : 1. Ema Matrtajová ZŠ J.J.Thurzu, Detva

2. Veronika Vilhanová ZŠ Kukučínova, Detva

3. Benjamín Androvič ZŠ J. Drdoša, Vígľaš


zľava: E. Matrtajová, B. Androvič a V. Vilhanová


PRÓZA : 1. Natália Mičudová ZŠ Kriváň

2. Šimon Hudák ZŠ J.J.Thurzu, Detva

3. Kristína Hanesová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

zľava: N. Mičudová, K. Hanesová a Š. Hudák

III. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ – počet súťažiach 8+8

POÉZIA : 1. Romana Babicová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Kristína Krnáčová ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Bianka Ľuptáková ZŠ J.Drdoša, Vígľaš

zľava: B. Ľuptáková, K. Krnáčová a R. Babicová

PRÓZA : 1. Dorota Bečárová ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

2. Nikola Sekerešová ZŠ Kriváň

3. Šimon Panica ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

Priamo postúpila Radka Vreštiaková zo ZŠ s MŠ Školská, Hriňová, ktorá je minuloročná víťazka krajského kola.


zľava: D. Bečárová, N. Sekerešová, Š. Panica a R. Vreštiakovávideo prednes Radky Vreštiakovej