Slávik Slovenska 2015

25. ročník Slávik Slovenska

ZUŠ Hriňová v spolupráci s CVČ Trend, Detva dňa 13.5.2015 organizovali okresné kolo celoslovenskej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne – Slávik Slovenska. Súťaž sa konala v priestoroch ZUŠ Hriňová, ktorá zabezpečila aj hudobný doprovod – na klavíri doprevádzal súťažiach pán Botoš.

Do súťaže sa zapojilo 19 speváčikov zo 7 základných škôl a 1 ZUŠ detvianskeho okresu, ktorí školu reprezentovali v troch kategóriách.

Odborná porota hodnotila súťažiacich v zložení:

predseda – Mgr. Martina Saksová

členovia – Mgr. art. Marián Švoňava

Jana Barošová

Poradie:

I. kategória: 1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ
Meno súťažiaceho Škola
Alexandra Krnáčová ZUŠ Školská 2643, Hriňová
Sofia Golianová ZŠ Kukučínova, Detva
Matej Lešo ZŠ s MŠ Školská, Hriňová


II. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ a ZUŠ
Meno súťažiaceho Škola
Jakub Ľupták ZŠ J. Drdoša, Vígľaš č. 436, 96202
Veronika Beskydiarová ZŠ Obrancov mieru, Detva
Nina Hanesová ZŠ A. Vagača, DetvaIII. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ a ZUŠ
Meno súťažiaceho Škola
Ľuboš Vidiečan ZŠ Kukučínova 480/6, 96212 Detva
Tereza Halánová ZŠ Obrancov mieru, Detva
Šimon Panica ZUŠ Hriňová


Na krajské kolo, ktoré sa bude konať 4.6.2015 na Zvolenskom zámku, postupujú víťazi kategórie.

Za spoluprácu ďakujeme ZUŠ Hriňová.