Timravina studnička 2015

Timravina studnička

Dňa 26. októbra 2015 sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča Detva za organizácie Centra voľného času Trend uskutočnil XIX. ročník súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy – Timravina studnička.

Podujatie má aj v našom meste dlhoročnú tradíciu a ako každý rok sa ho zúčastňuje väčšina základných škôl z okresu. Toho roku to nebolo inak a svoje školy prišlo zastúpiť spolu 28 žiakov zo škôl ZŠ Vígľaš, ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ Školská, Hriňová, ZŠ A. Vagača, Detva a ZŠ Obrancov mieru, Detva.

Tradične sa súťažilo v troch kategóriách, podľa veku žiakov. Každý žiak sa na svoj prednes určite svedomite pripravil ale ako to už býva, vyhrať môže v každej kategórii len jeden a víťazmi tohto ročníka sa stali:

v 1. kategórii (2.-4. ročník ZŠ):

1. Barbora Malatincová

ZŠ Kriváň

2. Viktória Palovičová

ZŠ Kriváň

3. Nina Murínová

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

v 2. kategórii (5.-6. ročník ZŠ):

1. Terézia Sedliaková

ZŠ Obrancov mieru, Detva

2. Matej Marcinek

ZŠ Kriváň

3. Šimon Šufliarský

ZŠ A. Vagača, Detva

v 3. kategórii (7.-9. ročník ZŠ):

1. Radka Vreštiaková

ZŠ Školská, Hriňová

2. Gabriela Valkošáková

ZŠ Vígľaš

3. Stanislava Vajová

ZŠ Vígľaš

3. Nikola Buštorová

ZŠ Školská, Hriňová