Šachový turnaj

Na konci októbra, presnejšie 28.10.2015, sa tak, ako každý rok, uskutočnilo okresné kolo šachového turnaja žiakov a žiačok základných škôl v okrese Detva.

Podujatie sa odohrávalo v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča pod záštitou Centra voľného času Trend a šachového klubu Garde, a zúčastnilo sa ho dvadsaťdva žiakov zo škôl ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ a MŠ A. Vagača Detva, ZŠ J.J. Thurzu Detva a ZŠ a MŠ Krivec Hriňová.

Na Školské majstrovstvá Banskobystrického kraja postupujú prví traja žiaci z každej kategórie (tri dievčatá a traja chlapci) a tými sa toho roku stali:

V kategórii dievčat:

1) Kristína Cabanová (ZŠ Obrancov mieru Detva)

2) Anna Sofia Cíbiková (ZŠ Obrancov mieru Detva)

3) Katarína Bobrová (ZŠ Obrancov mieru Detva)

V kategórii chlapcov:

1) Ján Bobro (ZŠ Obrancov mieru Detva)

2) Michal Caban (ZŠ Obrancov mieru Detva)

3) Ján Ďurčov (ZŠ Obrancov mieru Detva)