Pytagoriáda 2015/2016

8. a 9. marca 2016 sa v priestoroch Centra voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre školský rok 2015/2016. V menej ale aj viac náročných matematických úlohách si zmeralo sily dovedna 186 žiakov z jedenástich základných škôl v okrese Detva rozdelených do šiestich kategórií od tretieho po ôsmy ročník.

Pytagoriády sa zúčastnili tieto školy: ZŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ Obrancov mieru, Detva; ZŠ Kukučínová, Detva; ZŠ Kriváň; ZŠ Slatinské Lazy; ZŠ A.Vagača, Detva; ZŠ J.J.Thurzu, Detva; ZŠ Detvianska Huta; ZŠ J. Drdoša, Vígľaš a ZŠ s MŠ Korytárky, Hriňová.

Žiaci mali na vyriešenie 15 úloh presne 60 minút. Za úlohy mohli získať maximálne 15 bodov. Pokiaľ získali minimálne 10 bodov a stali sa tak úspešnými riešiteľmi, mohli za každé ušetrené 4 minúty času získať ďalší bod.

Tabuľky úspešných riešiteľov podľa kategórií:


Kategória P3 (3. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Andrej Kmeť

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

11

9

20

2.

Simon Tršo

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

8

18

Kategória P4 (4. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Daniela Kučerová

ZŠ Obrancov mieru, Detva

14

10

24

1.

Adriana Luptáková

ZŠ Vígľaš

14

10

24

2.

Martin Žubrietovský

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

13

9

22

2.

Šimon Ďurica

ZŠ Kukučínova, Detva

13

9

22

3.

Matej Výbošťok

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

11

11

22

4.

Zuzana Harbutová

ZŠ Slatinské Lazy

10

12

22

5.

Mária Ďuricová

ZŠ Kriváň

12

9

21

6.

Peter Báťka

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

11

21

6.

Carmen Rybošová

ZŠ Obrancov mieru, Detva

10

11

21

7.

Lea Micháliková

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

10

20

7.

Adela Bečárová

ZŠ Krivec, Hriňová

10

10

20

7.

Patrik Kucej

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

10

10

20

8.

Sofia Sujová

ZŠ Kukučínova, Detva

11

8

19

9.

Zuzana Pozgayová

ZŠ Kriváň

10

9

19

9.

Nikola Paučová

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

10

9

19

Kategória P5 (5. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Michal Kminiak

ZŠ Vígľaš

11

9

20

1.

Ema Matrtajová

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

11

9

20

2.

Viktória Tomaszová

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

10

8

18

3.

Nela Očenášová

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

7

17

3.

Zuzana Šuleková

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

7

17

Kategória P6 (6. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Andrej Velič

ZŠ Vígľaš

11

5

16

2.

Erik Marko

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

5

15

2.

Lucia Prítulová

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

10

5

15

Kategória P7 (7. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Anna Bellová

ZŠ Vígľaš

11

5

16

2.

Vojtech Ilčík

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

5

15

Kategória P8 (8. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Matej Paprnák

ZŠ Detvianska Huta

11

7

18

2.

Jakub Solin

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

12

4

16

3.

Marek Smutný

ZŠ Kukučnova, Detva

10

4

14