Hviezdoslavov Kubín 2016

Koniec marca bol v Centre voľného času v znamení poézie a prózy. 30. marca sa totiž v priestoroch KC Andreja Sládkoviča uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese – Hviezdoslavov Kubín. Táto súťaž má na Slovensku dlhú tradíciu a do 62. ročníka sa v našom okrese zapojilo všetkých dvanásť základných škôl.

Prednes poézie a rovnako tak aj prózy je rozdelený do troch kategórií podľa veku žiakov a v týchto troch kategóriách si toho roku zmeralo sily dovedna 48 detí.

Víťazi na prvých troch miestach v každej kategórii postupujú do regionálneho kola ktoré sa bude konať 13. apríla 2016 v CVČ Domino vo Zvolene.

VÍŤAZI:

Poézia

I. kategória (2.-4.roč.): 1. Ľudmila Kulichová ZŠ Kriváň

2. Peter Pašek ZŠ Obrancov mieru, Detva

3. Martin Mašlej ZŠ Slatinské Lazy

II. kategória (5.-6.roč.): 1. Krsitína Hanesová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Dávid Kamenský ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Emma Kucejová ZŠ J.J.Thurzu, Detva

III. kategória (7.-9.roč.): 1. Alexandra Babiaková ZŠ J.J.Thurzu, Detva

2. Žofia Koristeková ZŠ s MŠ Detvianska Huta

3. Daniela Konôpková ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová


Próza

I. kategória (2.-4.roč.): 1. Michaela Sofia Matejová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Patrik Francisty ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Zuzana Harbutová ZŠ Slatinské Lazy

II. kategória (5.-6.roč.): 1. Benjamín Androvič ZŠ J.Drdoša, Vígľaš

2. Nina Marcineková ZŠ Obrancov mieru, Detva

3. Veronika Debnárová ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

III. kategória (7.-9.roč.): 1. Viktória Výbohová ZŠ Kriváň

2. Magdaléna Slamková ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Kristína Krnáčová ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová