Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2017

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

Dňa 17. a 19. januára sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo 27. ročníka Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

Olympiáda v anglickom jazyku je medzi deťmi predsa len o niečo populárnejšia a aj toho roku sa jej zúčastnili deti z takmer všetkých základných škôl v Detvianskom okrese.

Olympiády sa zúčastnili školy: ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ J.J.Thurzu, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva; ZŠ Školská, Hriňova; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ J. Drdoša, Vígľaš; ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta a ZŠ Kriváň. V kategórii 1A (pre 5. až 7. ročník ZŠ) spolu súperilo 12 detí a v kategórii 1B (pre 8. a 9. ročník ZŠ) 16 detí. Bodové výsledky boli naozaj tesné, prvé priečky od seba delil len jednobodový náskok. Na prvých troch miestach sa napokon umiestnili títo žiaci:

Kategória 1A

1. miesto: Lucia Prítulová

2. miesto: Janka Babicová

3. miesto: Michal Mikuš

Kategória 1B

1. miesto: Šimon Hudák

2. miesto: Martin Nôta

3. miesto: Martin Doskočil

Toho roku sa do Olympiády z nemeckého jazyka zapojili len dve školy z nášho okresu, a to ZŠ Kukučínova a ZŠ s MŠ Krivec. Dievčatá súťažili už tradične v dvoch kategóriách – 1A pre 5. až 7. ročník ZŠ a 1B pre 8. a 9. ročník.

kategória 1A:

1. miesto: Ema Melichová

kategória 1B:

1. miesto: Lenka Krnáčová

2. miesto: Dominika Adamcová

3. miesto: Natália Krahulcová

Všetkým umiestneným gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť.

Postupujúcim žiakom želáme v krajskom kole veľa šťastia.