Matematická olympiáda Z6, Z7 a Z8 2017

Dňa 4. apríla sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča v Detve konalo okresné kolo Matematickej olympiády pre kategórie Z6, Z7 a Z8 (šiesty, siedmy a ôsmy ročník ZŠ). Súťaže sa zúčastnilo osem základných škôl z Detvianskeho okresu a to: ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta; ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kriváň; ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva a ZŠ J. Drdoša, Vígľaš a ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva..

V kategórii Z6 súťažilo 22 žiakov, v kategórii Z7 19 žiakov a v kategórii Z8 15 žiakov. Úspešným riešiteľom sa stane ten, kto dosiahne minimálne polovicu z celkového počtu 18 bodov.

Úspešní riešitelia kategórie Z6

Poradie

Meno a priezvisko

Škola

Body

1.

Nela Očenášová

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

18

2.

Kristína Gondová

ZŠ Kriváň

16

2.

Viktória Tomaszová

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

16

3.

Lenka Melicherová

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

13

4.

Zuzana Šuleková

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

12

4.

Daniela Slováková

ZŠ Obrancov mieru, Detva

12

5.

Ivan Sliacky

ZŠ Obrancov mieru, Detva

11

6.

Richard Požgay

ZŠ Kriváň

10

6.

Daniela Sárová

ZŠ Kriváň

10

6.

Patrik Kmeť

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

Úspešní riešitelia kategórie Z7

Poradie

Meno a priezvisko

Škola

Body

1.

Ján Bobro

ZŠ Obrancov mieru, Detva

18

2.

Roman Kmeť

ZŠ s MŠ Škoslká, Hriňová

17

2.

Ema Melichová

ZŠ Kukučínova, Detva

17

3.

Karolína Chalupská

ZŠ Kukučínova, Detva

15

4.

Katarína Nováková

ZŠ Obrancov mieru, Detva

12

4.

Andrej Velič

ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

12

5.

Jozef Kučera

ZŠ Kukučínova, Detva

9

Úspešní riešitelia kategórie Z8

Poradie

Meno a priezvisko

Škola

Body

1.

Kristína Uglerová

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

12

2.

Zdenka Vilhanová

ZŠ Kukučínova, Detva

11

2.

Ján Bystriansky

ZŠ Kukučínova, Detva

11

3.

Karolína Sakowská

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

9

3.

Anna Bellová

ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

9