Ľahká atletika žiaci 7.-9. ročník 2016/2017

C E N T R U M V O Ľ N É H O Č A S U T R E N D, D E T V A

Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike žiakov a žiačok

pre školský rok 2016/2017

V dňoch od 23.mája a 6.- 7. júna 2017 sa na futbalovom štadióne v Detve, konalo Obvodné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok ZŠ z okresu Detva. Dňa 23.mája 2017 súťažili žiaci a žiačky, nar. 1.1.2001 a ml. Dňa 6. júna 2017 súťažili žiaci a žiačky nar. 1.1. 2004 a ml, a 7.júna 2017 súťažili naši najmladší kamaráti 1.- 4. ročník.

Podujatia sa zúčastnili nasledovné školy z okresu Detva : ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Obrancov mieru, Detva, ZŠ Vagača Detva, ZŠ J.J. Thurzu, Detva, ZŠ M.K. Detvianska Huta,

ZŠ s MŠ Školská Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Vígľaš, ZŠ Látky, ZŠ Korytárky.

Rozhodcami podujatia boli učitelia TV z jednotlivých základných škôl, nad celým podujatím odborne dohliadal p. Vincent Tvrdík.

O dobrú prípravu bežeckej trate sa postaralo Mesto Detva a Technické služby mesta Detva , ktorým patrí taktiež poďakovanie.

Víťazom umiestneným na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínách poblahoželali a odovzdali diplomy + medaily Mgr. Yveta Unterfrancová, Mgr. Slavomír Ciglan a Mgr. Ľudmila Ďuricová , ktorí boli zároveň rozhodcami v jednotlivých dňoch.

Celé podujatie sa vydarilo k spokojnosti všetkých zúčastnených a vďaka patrí všetkým tým , ktorí nám pri tomto podujatí nezištne pomohli.

Kategória žiaci a žiačky nar. 1.9.2001,bola postupová a víťazmi družstiev v kategórii žiaci aj žiačky sa stali žiaci ZŠ J.J.Thurzu Detva, ktorí postúpili na Krajské kolo do Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 30.jmája 2017. Taktiež tam postúpili víťazní jednotlivci disciplín.

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÍ JEDNOTLIVCI 23. 05. 2017

SÚŤAŽIACI ŠKOLA DAT. NAR. VÝKON

BEH na 60m

CH

Tomáš Psotka ZŠ J.J.Thurzu Detva 13.08.2003 7,65 s

D

Viktória Výbohová ZŠ Kriváň 1.9.2002 8,50 s

BEH na 300m

CH

Ján Kluka ZŠ Kukučínova Detva 1.9.2001 0: 39,99

D

Alžbeta Vinarčíková ZŠ J.J.Thurzu Detva 15.10.2003 0:50,49

BEH na 1000m

CH

Andrej Strelec ZŠ J.J.Thurzu Detva 13.10.2002 3:10,03

BEH na 800m

D

Alena Mesárošová J.J.Thurzu Detva 20.06.2002 2:38,17

HOD KRIKETOVOU LOPTIČKOU

CH

Juraj Kmeť ZŠ J.J.Thurzu Detva 8.11.2001 67,42 m

D

Daniela Zaušková ZŠ Obrancov mieru Detva 02.03.2003 46,53 m

SKOK DO VÝŠKY

CH

Tomáš Gonda ZŠ Kukučínova Detva 29.9.2001 162cm

D

Ema Bahledová ZŠ s MŠ Školská Hriňová 03.09.2001 135cm

SKOK DO DIAĽKY

CH

Tomáš Gonda ZŠ Kukučínova Detva 29.09.2001 5,45 m

D

Alžbeta Vinarčíková ZŠ J.J.Thurzu Detva 15.10.2003 4,27 m

VRH GUĽOU

CH

Juraj Kmeť ZŠ J.J.Thurzu Detva 12,45 m

D

Tamara Ľuptáková ZŠ Školská Hriňová 9,15 m

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÉ DRUŽSTVO 23. 05. 2017

Chlapci

ZŠ J:J:Thurzu Detva

Dievčatá

ZŠ J.J.Thurzu Detva