Slávik Slovenska 2017Slávik Slovenska 2017 na Podpoľaní

Aj keď spev žiaľ už dávno nie je prirodzenou súčasťou každodenného života a spevná aktivita ľudí je obmedzená, v oblasti Podpoľania našťastie neustále pretrváva tradícia kultúrneho života, ku ktorému spev piesní neodmysliteľne patrí.

Potvrdilo to aj tohtoročné okresné kolo súťaže v speve „Slávik Slovenska“, ktoré sa v spolupráci s CVČ Trend konalo 19.5. 2017 v Základnej umeleckej škole v Hriňovej.

Nesmierne nás teší, že záujem účastníkov enormne vzrástol, čo potvrdzuje 22 zúčastnených súťažiacich, čo je o osem viac ako minulý rok. Súťažilo sa tradične v troch kategóriách s povinnou skladbou, ale aj ľubovoľne zvolenou, zväčša z miestnej oblasti. Na súťažiacich dohliadala odborná porota v zložení: Mgr. Martina Saksová, Mgr. art. Marián Švoňava a Veronika Spodniaková.

Niektorí súťažiaci mali hudobný sprievod vo vlastnej réžií, no väčšinu účinkujúcich sprevádzala Ľudová hudba pod vedením Tomáša Boráka.


A tohtoroční víťazi?


1. kategória: Alexandra Klimová

2. kategória: Nela Hanesová

3. kategória Adam Dovala


Víťazom srdečne blahoželáme, rovnako aj ostatným umiestneným a k pekným výkonom aj tým, pre ktorých sa miesto neušlo. Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.

Autorka článku: Mgr. art. Gabriela Dobiašová, ArtD.