Biologická olympiáda C 2018

Vyhodnotenie Biologickej olympiády C


8. februára sa v priestoroch budovy CVČ Trend v Detve uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C (pre 8. a 9. ročníky základných škôl). Zúčastnilo sa na ňom päť základných škôl z nášho okresu a to: ZŠ s MŠ A. Vagača Detva, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Kriváň a ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová.

Súťažilo sa v dvoch častiach:

1) Projektovej časti – v ktorej si žiaci mali pripraviť poster na tému podľa vlastného výberu a mali ho prezentovať. Tejto časti sa zúčastnili dvaja žiaci.

2) Prakticko-teoretickej časti – kde si žiaci zmerali sily v pripravených praktických a teoretických vedomostných úlohách – zúčastnilo sa jej 8 žiakov.

Všetci zúčastnení žiaci boli úspešní riešiteľa ako v projektovej časti, tak v prakticko-teoretickej časti.

Prví dvaja v každej časti postupujú na krajské kolo do Banskej Bystrice


Projektová časť vyhodnotenie:


Poradie

Meno

Škola

Body

1.

Branislav Ďurica

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

50 b

2.

Simona Barčiaková

ZŠ Kukučínova, Detva

49 b

Prakticko-teoretická časť vyhodnotenie:

Poradie

Meno

Škola

Body

1.

Pavel Jombík

ZŠ Slatinské Lazy

51,5

2.

Lea Koňarčíková

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

49,5

3.

Dominik Sabo

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

46

4.

Zdena Vilhanová

ZŠ Kukučínova, Detva

45

5.

Martin Hanes

ZŠ Kriváň

44

6.

Natália Krahulcová

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

44

7.

Milan Kutliak

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

41,5

8.

Ján Bystriansky

ZŠ Kukučínova, Detva

37