Timravina studnička 2018

Timravina studnička

Dňa 24. októbra 2018 sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve za organizácie Centra voľného času Trend uskutočnil XXII. ročník súťaže v umeleckom prednese prózy – Timravina studnička.

Toto podujatie usporadúvané každoročne na jeseň na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy je jedinou súťažou na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza. Poslaním a cieľom súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči a poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby.

Každý rok sa tohto podujatia zúčastňuje väčšina základných škôl z okresu. Toho roku bol počet prihlásených žiakov značne vyšší ako minulý rok čo nás nesmierne teší. Prihlásilo sa 28 žiakov zo škôl ZŠ s MŠ J. Drdoša, Vígľaš, ZŠ s MŠ A. Vagača, ZŠ obrancov mieru, ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Školská, Hriňová, ZŠ s MŠ Krivec.

Timravina studnička je postupová súťaž a víťaz z každej kategórie postupuje priamo do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 23. novembra 2018 v Divadle B. S. Timravy v Lučenci. Tradične sa súťaží v troch kategóriách, podľa veku žiakov a tu už sú tohtoroční víťazi, ktorým samozrejme srdečne gratulujeme:

I. kategória: 2.-4. ročník ZŠ

1. Barbora Baumannová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Barbora Trebuľová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. Peter Jaloviar ZŠ s MŠ J. Drdoša, Vígľaš

II. kategória:5.-6. ročník ZŠ

1. Sofia Sujová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Sára Malatincová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Margaréta Fabriková ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

III. kategória: 7.-9. ročník ZŠ

1. Kristína Hanesová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Stela Šufliarska ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. Daniela Sárová ZŠ Kriváň