Hviezdoslavov Kubín 2019


VYHODNOTENIE

Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20.3.2019 sa konalo v KC A. Sládkoviča okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 37 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ.

Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl z okresu Detva.

Víťazi na prvých troch miestach v každej kategórií postupujú do regionálneho kola. Pozvánky na regionálne kolo zašle školám organizátor – CVČ Domino vo Zvolene (Bela IV. č.1567/6 (Farkaška) Zvolen).

VÍŤAZI:

I. kategória (2. – 4. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Peter Murín – ZŠ Jána Drdoša Vígľaš

2. Barbora Baumannová – ZŠ J. J. Thurzu Detva

3. Viktória Balážová – ZŠ Kriváň

PRÓZA : 1. Viktória Kamenská – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Alžbeta Segečová – ZŠ Látky

3. Daniela Dadová – ZŠ J. J. Thurzu Detva

II. kategória (5. – 6. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Sofia Sujová – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

PRÓZA : 1. Filip Lašák – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Sára Maltincová – ZŠ J. J. Thurzu Detva

3. Ivana Dobrocká – ZŠ Kukučínova, Detva

III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Kristína Hanesová – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Emma Kucejová – ZŠ J. J. Thurzu Detva

PRÓZA : 1.Stela Šufliarska – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Veronika Mališová – ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Emma Kubečková – ZŠ s MŠ A. Vagača Detva


Ceny do súťaže boli zakúpené aj s finančnou podporou Mesta Detva za čo im týmto ďakujeme.