Ľahká atletika 2019

V dňoch 17. mája a 11.-12. júna 2019 sa na futbalovom štadióne v Detve konalo Okresné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok ZŠ z okresu Detva. Dňa 17. mája 2019 súťažili žiaci a žiačky, nar. 1.1.2003 a ml. Dňa 11. júna 2019 súťažili žiaci a žiačky nar. 1.1.2006 a ml, a 12. júna 2019 súťažili naši najmladší kamaráti 1.-4. ročníka.

Podujatia sa zúčastnili nasledovné školy z okresu Detva: ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Vagača Detva, ZŠ J.J. Thurzu Detva, ZŠ M.K. Detvianska Huta, ZŠ s MŠ Školská, Hriňová, ZŠ Krivec Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Vígľaš, ZŠ Látky.

Rozhodcami podujatia boli učitelia TV z jednotlivých základných škôl, nad celým podujatím odborne dohliadal p. Vincent Tvrdík.
O dobrú prípravu bežeckej trate sa postaralo Mesto Detva – správca letného štadióna Ján Melicher, učitelia základných škôl v Detve a Hriňovej a CVČ Trend v Detve, ktorým patrí veľké poďakovanie.

Víťazom umiestneným na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach poblahoželali a odovzdali diplomy + medaily Mgr. Yveta Unterfrancová, Mgr. Slavomír Ciglan a Mgr. Ľudmila Ďuricová, ktorí boli zároveň rozhodcami v jednotlivých dňoch.

Celé podujatie sa vydarilo k spokojnosti všetkých zúčastnených a vďaka patrí všetkým tým, ktorí nám pri tomto podujatí nezištne pomohli.

Kategória žiaci a žiačky nar. 1.9.2003, bola postupová a víťazmi družstiev v kategórii žiaci sa stali žiaci ZŠ Kukučínova Detva, a v kategórii žiačky ZŠ J.J. Thurzu Detva, ktorí postúpili na Krajské kolo do Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 23. mája 2019. Taktiež tam postúpili víťazní jednotlivci disciplín.

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÍ JEDNOTLIVCI 17. 05. 2019

SÚŤAŽIACI ŠKOLA DAT. NAR. VÝKON

BEH na 60m

CH

Erik Svitáň ZŠ J. Drdoša Vígľaš 7,65 s

D

Martina Segečová ZŠ Školská Hriňová 8,62 s

BEH na 300m

CH

Norbert Morvay ZŠ Slatinské Lazy 0: 40,11

D

Veronika Jacková ZŠ Kukučínova Detva 0:51,50

BEH na 1000m

CH

Ján Ďurica ZŠ Kriváň 3:12,55

BEH na 800m

D

Júlia Olejárová ZŠ J. J. Thurzu Detva 2:49,52

HOD KRIKETOVOU LOPTIČKOU

CH

Matúš Panica ZŠ Krivec Hriňová 76,08 m

D

Jana Lapínová ZŠ Krivec Hriňová 38,48 m

SKOK DO VÝŠKY

CH

Ján Bobro ZŠ Obrancov mieru Detva 155cm

D

Saskia Ľuptáková ZŠ J.J.Thurzu Detva 130cm

SKOK DO DIAĽKY

CH

Peter Farkaš ZŠ s Mš Školská Hriňová 497 cm

D

Martina Segečová ZŠ s Mš Školská Hriňová 450 cm

VRH GUĽOU

CH

Ján Považanec ZŠ J. J. Thurzu Detva 1129 cm

D

Michaela Jacenková ZŠ s Mš Školská Hriňová 819 cm

D

Štafeta ZŠ s Mš Školská Hriňová 0:35,88

CH

Štafeta ZŠ J. Drdoša Vígľaš 0:31,44


Atletika Detva víťazné družstvo 17. 5. 2019

chlapci – ZŠ Kukučínova Detva 606 bodov

dievčatá – ZŠ J.J. Thurzu Detva 535 bodov