Timravina Studnička 2019

Timravina studnička

Dňa 25. októbra 2019 sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve za organizácie Centra voľného času Trend uskutočnil XXIII. ročník súťaže v umeleckom prednese prózy – Timravina studnička.


Toto podujatie usporadúvané každoročne na jeseň na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy je jedinou súťažou na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza. Poslaním a cieľom súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči a poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby.


Toho roku bol počet prihlásených žiakov síce o niečo nižší ako minulý rok, kvalita prednesu sa ale z roka na rok zlešuje čo nás nesmierne teší. Prihlásilo sa 22 žiakov zo škôl ZŠ s MŠ J. Drdoša, Vígľaš, ZŠ s MŠ A. Vagača, ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Školská, Hriňová a ZŠ Slatinské Lazy.

Timravina studnička je postupová súťaž a víťaz z každej kategórie postupuje priamo do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2019 v Divadle B. S. Timravy v Lučenci. Tradične sa súťaží v troch kategóriách, podľa veku žiakov a tu už sú tohtoroční víťazi, ktorým samozrejme srdečne gratulujeme:

I. kategória: 2.-4. ročník ZŠ

1. miesto – Peter Murín (ZŠ s MŠ J. Drdoša Vígľaš)

2. miesto – Lukáš Ilčík (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)

3. miesto – Richard Hanus (ZŠ Kriváň)II. kategória: 5.-6. ročník ZŠ

1. miesto – Nikola Melicherová (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)

2. miesto – Katarína Trebuľová (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)

3. miesto – Lucia Polakovičová (ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva)III. kategória: 7.-9. ročník ZŠ

1. miesto – Filip Lašák (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)

2. miesto – Barbora Malatincová (ZŠ J. J. Thurzu, Detva)

2. miesto – Emma Kubečková (ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva)

3. miesto – Margaréta Fabriková(ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)

3. miesto – Veronika Melichová (ZŠ Kriváň)Ceny do súťaže boli zakúpené s finančnou podporou Mesta Detva za čo im týmto ďakujeme.