Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2019

Dňa 27.11.2018, sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (8.-9. ročník ZŠ).

Toho roku sa olympiády zúčastnilo sedem škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova,Detva; ZŠ s MŠ J. Drdoša, Vígľaš; ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva; ZŠ Kriváň; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva.


Cieľom olympiády je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru, zvyšovať záujem o štúdium slovenského jazyka na vysokých školách a umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni.


Víťazkou tohto ročníka sa stala Laura Koporová zo Základnej školy z Kriváňa, s celkovým počtom bodov 53. Srdečne gratulujeme.

Poradie:

1. Laura Koporová ZŠ Kriváň 53 bodov

2. Nina Babicová ZŠ Kukučínova, Detva 49 bodov

3. Zuzana Šuleková ZŠ s MŠ Školská, Hriňová 44 bodov

3. Nina Pirošová ZŠ s MŠ J. Drdoša, Vígľaš 44 bodov

4. Júlia Olejárová ZŠ J. J. Thurzu, Detva 43 bodov

5. Simona Marcineková ZŠ Obrancov mieru, Detva 40 bodov

6. Sára Ostrolúcka ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva 30 bodov

3. miesto – Zuzana Šuleková, Nina Pirošová

2. miesto – Nina Babicová

1. miesto – Laura Koporová