Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2020

Dňa 15. a 16. januára 2020 sa v priestoroch ZŠ Obrancov mieru konalo okresné kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v priestoroch Dome kultúry A. Sládkovíča sa konalo okresné kolo 30. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.

Olympiády v anglickom jazyku sa tohto roku zúčastnili detí zo základných škôl a stredných škôl: ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva; ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ Kriváň ; ZŠ J. Drdoša, Vígľaš; Spojená škola, Detva a Gymnázium Detva.

V kategórii 1A (5. – 7- ročník ZŠ) spolu súperilo 14 detí a v kategórii 1B (6. – 9. ročník ZŠ) súperilo 16 detí. V kategórii 2A (1. – 2. ročník SŠ) sa zúčastnili 2 deti a v kategórii 2B (3. – 4. ročník) tiež 2 deti.

Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

Kategória 1A

1. Fabriková Margaréta ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová 44 bodov

2. Feriancová Veronika ZŠ J. J. Thurzu, Detva 42,5 bodov

3. Zacharová Barbora ZŠ Kukučínova 480/6, Detva 41 bodov

Kategória 1B

1. Michálik Martin ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová 66 bodov

2. Melichová Bibiána ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová 66 bodov

3. Jančíková Kristína ZŠ J. J. Thurzu, Detva 60 bodov

Kategória 2A

1. Tóthova Viktória Spojená škola Detva 43 bodov

2. Tomala Ľubomír Gymnázium Detva 42 bodov

Kategória 2B

1. Lenďáková Nela Gymnázium Detva 51 bodov

2. Fekiačová Ivana Spojená škola Detva 42,5 bodov

Do olympiády z nemeckého jazyka sa zapojili školy: Gymnázium Detva, Spojená škola Detva, ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ Vígľaš; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová a ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva.

Súťažilo sa v kategóriách 1A (5. – 7. ročník ZŠ), 1B (8. – 9. ročník ZŚ), 2A (1. – 2. ročník SŠ), 2B (3. – 4. ročník SŠ) a 2D.

Výsledky:

Kategória 1B

1. Daniela Priadková ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová 83 bodov

2. Lenka Janoková ZŠ Kukučínova 480/6, Detva 49 bodov

Kategória 2A

Tkáčová Elena Gymnázium Detva 20 bodov

Gondová Daniela Gymnázium Detva 16 bodov

Kategória 2B

Ďurčová Petra Gymnázium Detva 69 bodov

Debnárová Tatiana Gymnázium Detva 68 bodov

Kategória 2D

1. Ema Bahladová Spojená škola Detva 18 bodov

Gratulujeme a ďakujeme za účasť.