2023

Nástup na letný tábor je dňa 10.07.2023 príchod detí v doprovode zákonného zástupcu od 08:00 h- 08:30h v budove CVČ Trend Obrancov mieru 7 Detva Odchod detí o 16:00h len so zákonným zástupcom dieťaťa V prípade, že môže ísť dieťa samé domov, potrebujeme písomný súhlas zákonného zástupcu Už prvý deň je potrebné mať športovú obuv, šiltovku,