Malý futbal – dievčatá

Nar. 1.1.1996

ŠKOLA

1.ZŠ DT

2.ZŠ DT

4.ZŠ DT

1.ZŠ HR

2.ZŠ HR

Body

1.ZŠ DT

4:2

7:0

1:3

4:0

9b

2.ZŠ DT

2:4

3:0

0:5

4.ZŠ DT

0:7

0:3

1:2

3b

1:0

2b

1.ZŠ HR

3:1

5:0

8:0

3:0

12b

2.ZŠ HR

0:4

2:1

0:1

0:3

4b

Postupujúci : 1. ZŠ Hriňová

Poradie:
1.miesto – 1. ZŠ Hriňová
2.miesto – 1. ZŠ Detva
3.miesto – 2. ZŠ Hriňová