Pripravované podujatia

Jún 2013

Máj 2013

Apríl 2013

Marec 2013

Január 2013

December 2012

November 2012

Október 2012

Jún 2012

Máj 2012


Apríl 2012


Marec 2012

Február 2012

Január 2012

December 2011

Centrum voľného času Trend Detva pripravuje na

1.12. 9.00h. OK Basketbal dievčatá ZŠ Hriňová I.
2.12. 9.00h. OK Basketbal chlapci ZŠ Hriňová I.
2.12. 9.00h. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry CVČ Trend
4.12. 14.00h. Mikuláš na ľade Zimný štadión DT
6.12. 9.00h. Mikuláš pre MŠ MŠ v DT
8.12. 9.00h. OK Florbal – dievčatá 3.ZŠ Detva
13.12. 9.00h. OK Šaliansky Maťko CVČ Trend
20.12. 16.00h. Malí koledníci + tvorivá dielňa CVČ Trend