Jupí, začíname!

Fotogaléria

Jupí začíname bol názov podujatia, ktoré pripravilo Centrum voľného času – Trend, Detva. Podujatie sa uskutočnilo 9.9.2011 pred našim zariadením a bolo súčasne otvorením krúžkovej činnosti. Pre deti sme okrem zápisu detí do našich záujmových krúžkov pripravili pestrý program. Mohli si zaskákať na nafukovacom hrade, povoziť sa na autíčkach, pozrieť si vystúpenie DFS Ratolesť a TS Stings. Za Centrom voľného času si deti spolu s rodičmi zasúťažili v zábavnej Jupíkovskej dráhe za sladkú odmenu.

Sponzorom nášho podujatia bola spoločnosť Kofola konkrétne nápoj Jupík, tak sa celé naše popoludnie nieslo v Jupíkovskom duchu…Tie deti, ktoré sa zapísali do niektorého z našich záujmových krúžkov dostali ako drobnú pozornosť od nášho sponzora Jupíkovský zošit, alebo pexeso. Ďakujeme nášmu sponzorovi za množstvo cien a skvelú spoluprácu. S Jupíkom sa nám podarilo odštartovať naozaj úspešne, o čom svedčí bohatá účasť detí aj rodičov.