Malí koledníci 19. 12. 2011

Fotogaléria

V predvianočnom čase pripravilo Centrum voľného času – Trend, Detva program pre rodičov a starých rodičov s názvom Malí koledníci. Deti navštevujúce ľudové tanečné krúžky sa na program pripravovali spolu so svojimi vedúcimi už od novembra. Učili sa vianočné vinše, koledy a piesne. Všetky zazneli 19.12.2011 o 16,30 pred Centrom voľného času, kde deti vytvorili krásnu vianočnú atmosféru. Boli to deti navštevujúce DFS Ratolesť, DĽH Detvanček, Prípravku DFS Ratolesť, tanečný krúžok pre MŠ Ratoliestky a tanečný krúžok pre najmenších Tancujúce drobce. Po skončení programu sa mohli všetky deti aj ich rodičia zapojiť do vianočnej tvorivej dielne, na ktorej im v úvode zatancovali svoj vianočný tanček deti z tanečného krúžku pre MŠ Čokoládky.