Čo je to EDS?

EDS je Európska dobrovoľnícka služba,

ktorá umožňuje mladým ľuďom vycestovať do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie…

Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich osobnostný ako aj profesionálny rast.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom a ako?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov. Dobrovoľník musí mať trvalé bydlisko v Slovenskej republike, prípadne v iných programových alebo partnerských krajinách. Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, vrátane mladých ľudí s postihnutím sa môžu zúčastniť EDS už vo veku od 16 rokov. EDS môžu vykonávať po dobu od 2 do 12 mesiacov vo všetkých krajinách Európskej únie, krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), programových krajinách a ostatných krajinách sveta. V prípade obrovoľníkov s nedostatkom príležitostí sa obdobie trvania aktivít projektu môže skrátiť a to v čase od 2 týždňov do 2mesiacov. Dobrovoľníkovi je z grantu hradená cesta na projekt a spať, ubytovanie, strava, poistenie a vreckové.

… čítať viac