Flórbal – dievčatá

Florbal : Dievčatá, nar. 1.1.1999

Fotogaléria

ŠKOLA

1. ZŠ Detva

3. ZŠ Detva

4. ZŠ Detva

BODY

1. ZŠ Detva

3:3

4:0

4b 7:3

3. ZŠ Detva

3:3

2:0

4b 5:3

4. ZŠ Detva

0:4

0:2

0b 0:6

Florbal dievčat sa konal dna 12.01.2012 v telocvični na Obr. Mieru.

Výsledky:

1.miesto – ZŠ Kukučínova

2.miesto – ZŠ Obr. Mieru

3. miesto – ZŠ J.J. Thurzu